Tilstandsrapport

Huseftersynsordningen skal beskytte køber og sælger mod økonomiske overraskelser i forbindelse med køb og salg af huse.

Som sælger har man ansvar for husets tilstand. Men med en tilstandsrapport, en elinstallati­onsrapport og et tilbud om en ejerskifteforsikring, hvor sælger tilbyder at betale halvdelen af forsikringspræmien, kan man blive fritaget for dette ansvar.

Ejendomsmæglere må ikke formidle kontakt mellem sælger og bygningssagkyndig. Ejendoms­mæglerne skal udlevere en liste over godkendte bygningssagkyndige, der opererer i det områ­de, hvor sælgeren bor, og sælger skal derefter selv kontakte en bygningssagkyndig, der kan udarbejde en tilstandsrapport. Ønsker sælger ikke selv at stå for kontakten til den bygnings­sagkyndige, kan han/hun lade ejendomsmægleren formidle kontakten til et forsikringsselskab, som så kontakter en bygningssagkyndig.