Syn og skøn

Syn og skøn udføres i forskellige stadier af tvist (to parter der ikke er enige). Specielt anvendes syn og skøn af advokater. Juraen klarer advokaterne, men de har brug for bygningssagkyndige til at klare det byggetekniske. Eksempelvis afholdes syn og skøn som led i bevisførelse under en retssag.

Typisk udformer advokaten nogle spørgsmål, og retter henvendelse til en syns- og skønsmand, som indkalder parterne til et mødes på stedet, hvor besigtigelsen finder sted ("syn"). Syns- og skønsmanden foretager også en bedømmelse ("skøn"), som normalt færdigbearbejdes hjemme på kontoret.