Byggeteknisk gennemgang

Når boliger sælges, udarbejdes der gerne Tilstandsrapport, ejerskifteforsikring m.v. for at gøre sælgers ansvar mindre (ansvarsfraskrivelse).

For nogle bygningstyper kan dette system ikke bruges, idet der ikke kan ansvarsfraskrives når bygningsejer er professionel. Dette gælder f.eks. produktionsvirksomhed, landbrugsvirksomhed, udlejningsejendom, andelsboliger m.v.

Den som står overfor at købe en sådan bygning, vil som oftest gerne vide noget mere om den ejendom de skal købe. Derfor tilbyder vi at udarbejde det vi kalder en byggeteknisk gennemgang. Rigtig mange er glade ved den løsning, og det gør mange handler mulige.

Det fungerer på den måde, at vi gennemgår bygningen (eller bygningerne hvis ejendommen består af flere bygninger). Derefter beskriver vi observationerne i en rapport, og giver dermed en potentiel køber et grundlag for den endelige beslutning for køb eller afslag.